środa, 13 listopada 2013

Realizujemy Program Szkoły Uczącej Się (SUS)

W nowym roku kalendarzowym stoi  przed nami ważne zadanie – określenie Profilu szkoły. Profil szkoły to metoda polegająca na kilkuetapowym zbieraniu informacji o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki od członków społeczności szkolnej.
Pierwszy etap diagnozy będzie przebiegał w czterech osobnych grupach: nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi. Każda z grup w czasie dyskusji zanalizuje poszczególne obszary pracy szkoły i zaznaczy na schemacie ich ocenę oraz opinię na temat tendencji zmian w danym zakresie.
Etap drugi to spotkanie przedstawicieli wszystkich szkolnych społeczności. Podczas spotkania przedstawiciele z każdej grup uzasadniają sformułowane oceny, prognozowane tendencje oraz przedstawiają swoje argumenty.
Postawiona diagnoza określi mocne strony szkoły oraz obszary, które wymagają zmiany. Dzięki temu rada pedagogiczna będzie miała możliwość  sprecyzowania swoich celów i nakreślenia planu rozwoju szkoły z uwzględnienie stanowisk poszczególnych szkolnych społeczności. Więcej o Programie w zakładce SUS-OK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.